poniedziałek, 4 września 2017

Otrzymaliśmy dotację

Jest mi bardzo miło poinformować, że nasza biblioteka po złożeniu wniosku została zakwalifikowana do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to program wieloletni na lata 2016-2020, celem którego jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze. Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 15000 złotych [20 % wkładu własnego organu prowadzącego i 80 % wkładu budżetu państwa].
Trwają konsultacje wśród uczniów, nauczycieli i rodziców co do zakupu tytułów. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby jeszcze coś zaproponować do zakupu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz