BibliotekaREGULAMIN

Biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.

2. Uczniowie wypożyczają książki i inne materiały biblioteczne wyłącznie na swoje konto, za okazaniem karty bibliotecznej lub legitymacji szkolnej. Wypożyczonych książek nie wolno przekazywać innym osobom.

3. Uczeń może mieć na swoim koncie do 6 książek – w tym 2 lektury oraz 2 numery czasopism.

4. Książki są wypożyczane na okres czterech tygodni, czasopisma wypożycza się na tydzień. Czytelnik może uzyskać przedłużenie czasu korzystania z książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania.

5. Uczniowie Technikum Leśnego mogą wypożyczyć podręczniki do przedmiotów zawodowych na 1 rok szkolny.

6. Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady lub egzaminu maturalnego ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek.

7. Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i wakacji.

8. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest:

- zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki;

- promocja do następnej klasy oraz kontynuacja nauki w ZSP w Starym Sączu.

9. Książki na wakacje wypożyczane są po zakończeniu klasyfikacji uczniów. Termin zwrotu książek wypożyczonych na wakacje upływa w pierwszym tygodniu września. Niezwrócenie książek skutkuje brakiem możliwości dokonania kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece.

10. Absolwentom i uczniom zmieniającym szkołę nie wypożycza się książek na okres wakacji. Rozliczają się oni z biblioteką, otrzymując kartę obiegową.

11. Biblioteka wypożycza książki z księgozbioru podręcznego i dokumenty audiowizualne na okres 1 popołudnia, z koniecznością zwrotu rano w dniu następnym.

12. Czytelnik może złożyć zamówienie na książkę, która jest w danym momencie wypożyczona.

13. Wypożyczone książki i inne materiały należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia. Nie wolno podkreślać tekstu i pisać po marginesach (nawet ołówkiem) – w takich wypadkach książka zostanie uznana za zniszczoną.

14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki i innych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez bibliotekarza.

15. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, absolwenci) zobowiązani do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza